Tuesday, June 06, 2006


Thomas Bernhard: A Hold kardja alatt

Összegyűjtött versek

Thomas Bernhard
(1931–1989)

A kiadó írja:

Főként prózaíróként és színdarabok szerzőjeként ismert. Regényeit, novelláit, „egyperceseit” a magyar olvasóközönség is ismerheti. (Az „egyperces novellák” magyarításai ugyancsak e kötet fordítójának munkái.) Több színművét színházaink is műsorukra tűzték. Számos regénye és életrajzi vonatkozású kötete is megjelent magyarul.
Bernhardról kevesen tudják, hogy fiatal korában kötetnyi verset írt. Költői életművét harminckét éves koráig alkotta meg. Közvetlen költői példaképe az expresszionista, szintén osztrák Georg Trakl. Témaválasztásuk erős rokonságot mutat. Sok helyütt találunk Trak
léval azonos verscímeket, de míg Trakl költeményeiben a fojtottan izzó színek dominálnak, addig a Bernhard által ugyanarról a témáról elénk villantott kép fekete-fehér felvétel érzetét kelti.


Vadon nő haragom virága

s mindenki látja a tüskét

mely megszúrja az eget

hogy vér cseppenjen napomból

ebből a lábat mosó

fűből nő

keserűségem virága

az én kenyerem

ó Uram

az éj kerekében megfúló

hiú virág

búzám virága Uram

lelkem virága

vess meg Isten

beteg vagyok én e virágtól

amely fájdalmam fölé

vörösen nyílik agyamban.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Martin Huber, Manfred Mittermayer és Peter Karlhuber összeállítása (2003); igen sok fénykép,
dokumentum, levél Thomas Bernhardról, környezetéről és - ahogy ő nevezte őket - "életemberei"-ről:
AZ ARCOK NAPJA


Holnap az arcok napja van. Emelkednek

majd, mint por

s nevetésre fakadnak.

Holnap az arcok napja van, melyek

a krumpliföldre hulltak. Nem

tagadhatom, hogy

a sarjak halálában vétkes vagyok.

Vétkes vagyok!

Holnap az arcok napja van, melyek

homlokukon hordják kínomat,

napi munkám az övék.

Holnap az arcok napja van, melyek

húsként táncolnak a temető falán

s megmutatják nékem a poklot.

Miért kell látnom a poklot? Más út nem vezet

Istenhez?

Egy hang: Más út nem vezet. És ez az út

vezet át az arcok napján,

ez vezet át a poklon.

No comments: