Tuesday, March 27, 2007
“A náci rezsim megkülönböztethetetlen a kommunizmus legrosszabb vonásaitól. Nincsenek egyéb céljai, egyéb elvei, csak a mohóság és a faji domináció. Kegyetlensége és vad agressziója hatékonyságban az emberi gonoszság minden formáján túltesz. Nem volt kitartóbb ellenfele a kommunizmusnak, mint én az elmúlt huszonöt évben. Nem vonok vissza egyetlen szót sem, amit mondottam róla. De mindez elhalványul a most kibontakozó látvány mellett. A múlt bűneivel, ostobaságaival és tragédiáival együtt szétfoszlik. Az orosz katonákat látom, amint szülőföldjük küszöbén állva védelmezik otthonaikat, ahol anyáik és feleségeik imádkoznak – mert bizony vannak idők, amikor mindenki imádkozik – szeretteik biztonságáért, a kenyérkereső visszatéréséért, bajnokuk, oltalmazójuk visszatértéért. Tízezer orosz falvat látok, ahol oly nehezen csikarják ki a földből a megélhetést, de ahol még ma is vannak ősi emberi örömök, ahol leányok kacagnak, ahol gyermekek játszadoznak. És látom undorítóan rárontani minderre a náci háborús gépezetet, kardcsörtető, bokacsattogtató, kicicomázott porosz tisztjeivel, ravasz és hozzáértő ágenseivel, akik csak nemrég félemlítettek meg, kötöttek gúzsba egy tucat másik országot.


(...)


Egyetlen célunk van, egyetlenegy visszavonhatatlan szándékunk. Elszántuk magunkat, hogy megsemmisítjük Hitlert, és a náci rezsim legutolsó maradványát is. Ettől semmi sem tántoríthat el minket – semmi. Sohasem fogunk tárgyalni vagy alkudozni sem Hitlerrel, sem bandája egyetlen tagjával. Küzdünk ellene a szárazon, küzdünk a tengeren, küzdünk a levegőben, míg Isten segedelmével megtisztítjuk árnyékától a földet, és felszabadítjuk igája alól a népeket. Minden ember, minden nemzet, ha a nácizmus ellen harcol, elnyeri támogatásunkat. Minden ember, minden nemzet, ha Hitlerrel együtt masírozik, az ellenségünk. Ez nemcsak szervezett államokra vonatkozik, hanem quislingek gyalázatos fajtájának képviselőire is, akik a náci rezsim eszközeivé és ügynökeivé váltak, szembefordulva honfitársaikkal és szülőföldjükkel. Ezeket – ezeket a quislingeket -, akárcsak a náci vezetőket, ha nem végeznek velük tulajdon honfitársaik, amivel sok gondot takarítanának meg, a győzelem másnapján át fogjuk adni a szövetséges törvényszékek igazságszolgáltatásának. Ez a mi politikánk, ez kinyilvánított elhatározásunk. Ebből következik, hogy minden lehető segítséget megadunk Oroszországnak és az orosz népnek. Minden barátunkat és szövetségesünket a világ minden részén arra kérünk, hogy ők is ezt az irányvonalat válasszák, és tartsanak ki mellette híven és állhatatosan a legvégsőkig.


(…)


Az orosz veszély tehát a mi veszélyünk, és az Egyesült Államok veszélye is, aminthogy minden, a tűzhelyéért és otthonáért küzdő orosz ügye is minden szabad ember és szabad nép ügye a földgolyó minden szegletén. Okuljunk a leckéből, amire a kegyetlen tapasztalat egyszer már megtanított bennünket. Kettőzzük meg erőfeszítéseinket, és csapjunk le egyesült erővel, amíg van hozzá életünk és módunk.”


(SOHASE ENGEDJETEK! Winston Churchill legjobb beszédei – válogatta és szerkesztette unokája, W.S.Churchill. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2006. pp.231-237)


Link!

Még egy link!

No comments: