Friday, March 23, 2007Lábjegyzet a "holokauszt-tagadó" (könyvének magyar
megjelenése kapcsán történt) magyarországi
meghívásához...

Alig van ostobább és erkölcsileg kifogásolhatóbb, gyakran
hallott kijelentés: "soha nem fordulhat elő többé"...

Hitler hatalomrajutása előtt egy évvel az akkori demokratikus
német lapok egyöntetű véleménye az volt, hogy Hitler
hatalomba kerülése teljesen képtelen gondolat. Egy évvel
később a világ nem jelentéktelen részének támogatásával
megtörtént a hatalomátvétel. Holott Hitler már az 1925-26-ban
napvilágot látott Mein Kampf-ban mindent megírt, amit aztán
"valóra" is váltott.

Minden megismétlődhet! A legegyszerűbb, legkisebb tünet is
halálos kórrá nagyobbodhat. A körülmények változnak -
napról-napra. Nem meggyőző érv, hogy "most mások a
körülmények"...

Történelmi tapasztalat: az ember semmitől sem riad vissza, ha
érdekérvényesítésének elérkezik a pillanata!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Egyszerű, majdhogynem primitív szavak - itt...

Egyszerű fényképfelvételek - fentebb...!

No comments: