Friday, April 06, 2007A szovjet titkosrendőrség (NKVD) iratanyaga J. V. Sztálin részére. Készült Hitler személyi adjutánsának, Otto Günschének és inasának, Heinz Lingének 1948-49-es moszkvai kihallgatási jegyzőkönyvei alapján.

Alig hatvan évvel a második világháború befejezése után az orosz archívumokból fontos dokumentum került elő: A Hitler-dosszié. Ez az anyag, amely Sztálin számára készült, Otto Günsche és Heinz Linge személyes visszaemlékezéseit tartalmazza, melyeket 1948-49-ben szovjet fogságban, az NKVD felügyelete alatt vetettek papírra. A két férfi SS-tisztként hosszú éveket töltött Hitler közvetlen környezetében, nap mint nap tanúi voltak a történéseknek. Leírásaik nem csupán Hitler politikájával és hadvezetésével kapcsolatban tartalmaznak számos, eddig ismeretlen részletet, de a Führer környezetének mindennapjait is hitelesen ábrázolják. A kötetet a közreadók bőséges, eredeti képanyaggal egészítették ki, a térképeken jól nyomon követhetők a keleti és a nyugati hadszíntér történései.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Günsche, Ottó (* Jéna, 1917. szeptember 24., † Lohmar [Bonn mellett], 2003. október 2.): 1931-ben lép be a Hitlerjugendbe, 1934-ben az Adolf Hitler SS-Leib-standartéba (nyilvántartási száma: 257 773), 1935-ben veszi fel a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (párttagsági könyvének száma: 3 601 524). 1936-ban Unterführer lesz a Führer kísérőkommandójában, 1941 —42-ben a Bad Tölz-i junkeriskola növendéke, majd a frontra kerül. 1943 januárjától augusztusig helyettesítőként Hitler szemé­lyi segédtisztje, majd ismét a fronton harcol, az Adolf Hitler SS-Leibstandarte páncéloshadosztályának egyik századparancsnokaként. 1944 februárjától ismét Hitler személyi segédtisztje, 1944-ben SS-Sturmbannführerré léptetik elő. 1945. május 2-án kerül szovjet fogságba, 1950-ben 25 évi kényszermunkára íté­lik, de 1955-ben átadják az NDK-nak. 1956-ban engedik el a bautzeni fegyház­ból, ekkor az NSZK-ba menekül, és a továbbiakban ott él.

Linge, Heinz (* Bréma, 1913. március 23., † Bréma, 1980. június 24.): kő­műves, építőipari szakiskolába jár, de nem végzi el, 1932-ben belép az NSDAP-be és az SS-be (párttagsági könyvének száma: 1 260 419; nyilvántartási száma: 35 795), 1933-ban csatlakozik az Adolf Hitler SS-Leibstandartéhoz, 1935-ben egy szállodaipari szakiskola tanfolyamának elvégzése után Hitler ordonánca, majd 1939-től személyi komornyikja lesz; ugyanekkor SS-Untersturmführer, majd Hitler személyi szolgálatának főnöke, legmagasabb rendfokozata SS-Sturmbannführer. 1945. május 2-án a szovjet csapatok letartóztatják, az NKVD évekig tartó kihallgatásoknak veti alá. 1950-ben 25 évi kényszermunkára ítélik, 1955-ben kiengedik az NSZK-ba.

No comments: