Monday, August 29, 2016

Dukay Barnabás
ˇ
Hallomások
ˇ
Klukon Edit és Ránki Dezső zongorázik
ˇ
Kétzongorás és szóló darabok követik egymást. Pontosabban nem is követik, hiszen mindegyik után fél perc körüli csend track-et tettek.
ˇ
Sok ilyen zenét szeretek hallgatni. Talán furcsa, de Cage és Gavin Bryars meg Morton Feldman jutnak eszembe. Nem azért, mert ez a zene netán amazokkal szoros rokonságban volna, de azért, mert a csend zenéi mind. A mobil-telefon és internet-őrület, a televízió lármás zavargása közepette, a világ szörnyűségei, a hazai idegháború, a betegségek és terrorizmus napjaiban hihetetlenül fontos ilyen zenét hallgatni.
ˇ
Már a fenti borító és a belső "kivitel" is mutatja,
hogy a kiadó (BMC) is meditatív külsőt akart adni ehhez . Nem öncélú ezeknek a neveknek és szavaknak összetördeltsége. Pont-ellenpont!...

ˇAki nem hiszi: járjon utána.
ˇ
Az egyik darab címe: Aki saját csöndjében megpihen. Kétzongorás darab.
ˇ
Hallgassuk:


No comments: