Saturday, August 20, 2016


Cioran - az "ősblogger"...
ˇ
Idézetek a Füzetekből:
ˇ
Elképesztő, hogy valaki csatlakozhat egy valláshoz, amit más alapított.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ki kell mondanom az igazságot: főként zsidókkal értek szót igazán, mert, akárcsak ők, kívül érzem magam az emberiségen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Samuel Beckett Nobel-díjat kapott.


Micsoda megaláztatás egy ilyen gőgös embernek! Annak szomorúsága, hogy megértették.
Beckett, avagy az anti-Zarathustra.
A posztemberiség látomása (ahogyan posztkereszténységről beszélünk).
Beckett, avagy az emberalatti ember apoteózisa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Megfigyeltem, hogy éjfél után hajlamos vagyok megszánni magam.
Korábban kellene lefeküdnöm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A legnagyobb bűn az indiszkréció. A jóakaratú emberek indiszkréciója, azoké, akik szeretnek bennünket.
(Ó, hol vagy, Szent Közömbösség?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valaki megkérdezte, miért nem megyek haza, Romániába. Azt feleltem:
— Azoknak egy része, akiket ismertem, meghalt, a többiekkel még rosszabb a helyzet.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ma reggel egy genfi prédikációt hallgattam: a derék lelkész ezt mondta: „Egyikőtök sem lehet bizonyos benne, hogy nem hal meg a most kezdődő esztendőben."
A kereszténység sikerét ez a neveletlenség biztosította. Minden vallás végletekig vitt tapintatlanság, a lelkek megerőszakolása.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mindenki azt kérdi, min dolgozom, mit írok, márpedig nem írok semmit, nem dolgozom — ám ha ezt bevallom, nem hisznek nekem. Egyébként roppant bajos megmagyarázni valakinek, hogy elment a kedvünk az efféle foglalatosságtól, méltatlannak tartjuk, hogy „alkossunk", „megnyilatkozzunk", „megmutassuk magunkat", hogy minden kifejezés a „külső ember"-re utal, arra, hogy hátat fordítottunk a cselekvés birodalmának.
A kérdés mindig ugyanaz: a szellemi színvonal kérdése. Ha nem állsz ugyanazon a színvonalon, mint a másik, nem tudod megértetni magad vele.
A szellemi színvonal pedig azzal mérhető, hogy milyen mértékben távolodtál el a világtól. De hogyan lehet ezt tárgyilagosan megállapítani? Amikor beszélek valakivel, tudom, hogy mihez tartsam magam, meddig mehetek el. Ő azonban ezt nem tudja. Azt hiszi, hogy megértett. És talán meg is értett, a maga módján. Semmi sem bizonyítja ugyanis, hogy egy bizonyos területen ne hatolt volna sokkal előbbre, mint én. Szellemi tapasztalatra azonban csak az képes, akinek egyre kevesebbet jelentenek a dolgok, akinek a szemében annál jobban szűkül érdeklődésének köre, minél előbbre jut.
Nem az a lényeges, hogy tudjunk, hanem az, hogy legyünk. Márpedig nincs nehezebb teljesítmény, mint lenni. Mert szellemi értelemben lenni annyi, mint világi értelemben semminek, lenni. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Beckett azt írja levelében a Démiurge kapcsán: „A maga romjai között védett helyen érezném magam."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az egyetlen dolog, amire itt a földön törekedtem, az volt, hogy élet és halál iránt egyaránt közömbös legyek. Nem sikerült.
ˇ

Cioran - ez a sokak által szinte cinikusnak tartott gondolkodó - egy területen érzelgőssé válik. A zenét illetően elfogult. És "előítéletes". Éppen ezért a zenével kapcsolatos megjegyzéseiből, hiányzik az a feszültség, az az izgalom, ami egyéb gondolatait annyira jellemzi. A zenével kapcsolatban romantikussá lett...
A magyar kiadás borítója: telitalálat!
Magritte festményén az égen nappal, a földön éjszaka van. A fény birodalma - ezt a címet adta festményének a mester...

No comments: