Thursday, November 29, 2007

Beszélj –
De ne válaszd el a NEM-et az IGEN-től.
Add meg beszéded értelmét is:
adj homályt is.

Elegendő homályt adj,
annyit adj,
amennyi körötted van
éjfél és dél és éjfél között.

( Paul Celan: Beszélj te is)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A fenti roppant fontos megállapítást idézi bőséges kommentárral Jacques Derrida Sibbolet című, Celannak ajánlott könyvének 2. fejezetében. (Részlet olvasható belőle magyarul: ENIGMA 1994/3. Celan-szám!) A héber eredetű szó – amely Celan egyik versének a címe, több értelmű; kulcs valamihez, valami kimondhatatlanhoz, titkos szó, lényegében a titokhoz vezető szó, amely tehát kimondható, szemben a célzott titokkal, amely nem mondható ki:

Félárbócra zászlódat,
emlékezet.
Félárbócon
ma és mindörökre.

(Paul Celan: Sibbolet) (Celan, Derrida etc. lásd még: ITT)
ˇ
Vélem: a műalkotások – egyáltalán a kreáció – természetének lényege. A titok, amelyet fel lehet ismerni, bár megfogalmazhatatlan. Ezért gyanakszom az esztétika megfogalmazásait olvasva. Műalkotás-e az, ami önmaga jelentésén – vagyishát titkán – kívül is megfogalmazható? Hacsak nem újabb titok jelenik meg!
Schubert Lied-jeinek jó része gyatra szövegre készült!
Prokofjev nagyszerű kantátáját részben a sztálini eskű szövegére írta!
Nono operát írt politikai aktuál-szövegekre!
Wagner emberi gyatraságainak,
Richard Strauss satnya megnyilvánulásainak nyoma sincsen a zenéjében!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ˇ
Megannyi remekmű…

Elegendő homályt adj,
annyit adj,
amennyi körötted van
éjfél és dél és éjfél között.

No comments: