Friday, February 20, 2015

Néró program - és: József Attila

"békévé oldja az emlékezés"

Lábjegyzet egy közelmúltbéli bejegyzéshez

Kérdezték többen, hogy az említett Néró programnak mi a köze az informatikához.

Néró a történelem tanúsága szerint felgyújtotta Rómát. Hogy az ő tette volt-e, kérdéses lehet, ám - legalábbis Suetonius szerint - szavalással egybekötve gyönyörködött a lángokban. Rémes tettei alapján aligha kételkedhetünk a dolog valódiságában.

Mármost.

Az informatikusok egyik legegyszerűbb tevékenysége az adatátvitel. Egyik adathordozóról a másikra. Ez jó ideje (jó ideig?) a CD írással történik.

Angolul a CD-t nem írják, hanem égetik. Egyik kifejezés sem fedi a folyamatot, de mindenki megérti. Égetés angolul burning.

Az adatok rögzítése a CD-ROM használatával történik (Compact Disc Read Only Memory). Egy lépés, s máris itt a kifejezés, az adatátvitel említett módját  angolul röviden így mondják: Burning Rom.

Ha a Rom-hoz egyetlen e betűt illesztünk, akkor Burning Rome-ot kapunk, vagyis Róma égetését, felgyujtását. Most már csak egy logó kell - az égő Colosseum - s kész a hasznos informatikai jószág: a Néró program.

A dolog - ismétlem - elvontan is figyelemre méltó. Ezért írtam, hogy a Július hónap a nem éppen finom kezű római császár (Julius Caesar) nevét viseli. Az erőszakot nem éppen megvető Napoleon egy konyak nevévé szelidült. Így jutottam ahhoz a képtelenül morbid fantáziálgatáshoz, hogy néhány száz év múlva (talán nem is olyan soká!) valaki bemegy a cukrászdába és mondjuk habos Hitler krémest rendel. 

Csak emlékeztetek rá. a háborúban sokat ettünk egy valamiféle rémes préselt lekvárból, amit már akkor Hitler-szalonnának neveztünk. De ez már más téma!...

  "A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés"


(József Attila: A Dunánál)

No comments: