Friday, January 25, 2013

Bokor Miklós ~ Wiener Pál

Leszámolhatunk-e Hitlerrel?

A Franciaországban élő magyar festő (Bokor Miklós) és pszichiáter (Wiener Pál) közös könyve.

A feldolgozás különös érdekessége, hogy a szerzők hivatása látszólag távol esik egymástól, valójában azonban gondolkodásukban sok közös van. A festő ezen felül még Auschwitzot is megjárt túlélő.
A könyv magyar nyelvű kiadása rendkívül aktuális, hiszen a címben kérdve kiáltó mondat napjainkban Magyarországon (részint másutt is) napi kérdés, a hitlerizmus, a náci eszmék újra meg újra parázslani kezdenek. Magyarországon a kérdésre adható válasz kimondatlan, a magyar részvételt a szörny-tettekben manapság sokan vitatják, mi több tagadják.

Két részletet idézek:

Egy részlet Hitlerről:

Akadt egy ember, Hitler, aki azt hitte magáról, hogy fölötte áll a közönséges világnak, prófétai küldetése van, amit megpróbált beteljesíteni. Nem ismerte a kételyt, soha nem kételkedett önmagában. Megvetette a családját, ám annál többre tartotta germán törzsi eredetét. A számára kedvező körülményeknek köszönhetően sikerült sok embert elszédítenie, számos sodródó egzisztenciát a szolgálatába fogadnia, és fantazmáit a gyakorlatba is átültetnie. Megpróbálta újrateremteni az első világháború lövészárkaiban dívó, narcisztikusan túlfűtött kollektív hangulatot. Hitlernek nem voltak aggályai, mindent akart, szinte mindenkit megvetett, nem voltak valódi érzelmi kapcsolatai. A nárcizmusa repítette, és hajtotta a gyűlölet, amelybe egész érzelmi élete összpontosult; eget-földet megmozgatott, hogy megszerezze a hatalmat. Követői igen hamar ráébredtek, miféle előnyökkel jár a Hitlernek való engedelmeskedés. Mi leszünk az urak, gondolták. És miután megszerezték a hatalmat, valóban fontos személyek lettek, szórakozhattak, bárkire való tekintet nélkül. Először a zsidóknak rontottak neki, úgymond megelőzésül, azt hívén, hogy veszélyt hoz rájuk ez a démoni ellenség, ahogyan az ő deliráló Führerük állította. „Hatalmas titánokká" váltak. Ehhez elég volt védtelen embereket gyilkolniuk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A manapság elfeledett vagy eltagadott magyar részvételről:

Az impulzust Adolf Eichmann adta, ám az elfoglalt országokban már tapasztalatot szerzett deportálási szakértők száma csekély volt. A magyarok tehát saját eszközökkel, német részvétel nélkül hajtották végre a deportálást (kiemelés tőlem). A magyar csendőrség a németek által is dicsért hatékonyságának köszönhetően vidéken két hónap alatt véghezvitte a feladatot: 437 ezer zsidót gettósítottak, majd deportáltak Auschwitzba és egyéb koncentrációs táborokba… Az ország lakossága nem reagált a zsidók elhurcolására.... A Budapest környéki kisváros bámészkodói tétlenül nézték, amint a csendőrök szoros őrizet alatt a pályaudvarra terelik a családjával és más zsidókkal együtt, és bevagonírozzák őket.

No comments: