Sunday, November 15, 2015


John Cage  ~  avagy a (korai) posztmodern?

Imaginary Landscape  no 5  ~  1952

Az opusz negyvenkét fonográf felvétel alapján készült...


No comments: