Tuesday, March 10, 2015

Joszif  Brodszkij 
(1940-1996)

(Minthogy Brodszkij neve nálunk alig ismert, noha egy-két kötete magyarul is megjelent, a szokásosnál több anyagot vettem át különböző forrásokból.  Rajzai is voltak, ezekkel illusztrálom a szöveget.)

Gyerekként túlélte a leningrádi  blokád, és az azt követő szörnyű éhezés, életveszély, az apátlanság és nyomor éveit.

Még tizenhat éves sem volt, otthagyta az általános iskolát, és elment marós ipari tanulónak. Ez összefüggött mind iskolai problémáival, mind a család siralmas anyagi helyzetével. Az ipariskola nem tartott sokáig. Szeretett volna orvos is lenni, de ez sem sikerült.  
A legkülönbözőbb munkahelyeken dolgozott, még geológiai expedíciókon is. Közben angolul és lengyelül is tanult.

Műfordításból élt szerény körülmények között. Közveszélyes munkakerülés vádjával letartóztatták, koncepciós perbe fogták, ötévi kényszermunkára ítélték. 


Költőtársai (köztük Ahmatova, Pausztovszkij) és a nemzetközi közvélemény tiltakozására másfél év után visszatérhetett Leningrádba. 1972-ben emigrált az Egyesült Államokba  Angol nyelven is verselt. Egyetemi tanár, vendégprofesszor, költő.


1987-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. A 20. századi orosz líra egyik legnagyobb alakja, az orosz költői nyelv megújítója.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Az itt meghallgatható rádióműsorban felhasznált 

szövegek:

Brodszkij: Post aetatem nostram; Miért téved Milan Kundera Dosztojevszkijt illetően?; Másfél szoba; Ez voltam; Dombok közt; Audenből; Elégia John Donne-ért; Levél Brezsnyevhez; Beszéd a Nobel-díj átvételekor; Utánunk, természetese, nem vízözön; Majdnem elégia

Valamint: Anna Ahmatova: Északi elégiák; Lawrence Pitkethly: Az őrjítő tér; Adam Michnik: Találkozás Brodszkijjal; Frida Vigdorova: Jegyzőkönyv Brodszkij peréről

A zenék:

Colin Matthews: Broken Symmetry; Leo Ornstein: Suicide in an Airplain; Turcsanyinov: Kerubin; Kol Nidré; Moszkvai éjszakák; Stockhausen: Hymnen; Henry Cowell: Pulse; Roger Cochini: Fényhallás; Schnittke: In memoriam; Usztvolszkaja: Benedictus qui venit; Na rekah vavilonszkih; Schnittke: Csellóverseny, valamint Szonáta csellóra és zongorára; Gubajdulina: Offertorium; Feldman: Piano

A rádióműsor meghallgatható: ITT

No comments: