Wednesday, January 28, 2015

Public affairs

"Felháborodom, tehát vagyok"   
            (Bálint György)

Azon rágódom, hogy szóvá tegyem-e megdöbbenésemet, ha úgy tetszik felháborodásomat, az ATV közvetítése okán.

Az Auschwitzi megemlékezés rendezvényét "közvetítette" az ATV.

Hogy miért kezdték a műsort a megemlékezés kezdetéhez képest jóval később - örök titok marad. Mindenesetre a lengyel államfő beszédét vagy annak summáját egy ATV munkatárs olvasta fel.

Hosszú ideig hiába vártam a közvetítést, mert a műsorvezető Bánó András és a meghívott Ungvári Tamás locsogásával teltek a percek, miközben a képernyő kisebb részén némán tátogtak a helyszínen a megemlékezés felszólalói. Így aztán hosszú ideig nem derült ki: ki beszél és mit mond. 

A két locsogó "anekdotázva" valósította meg magát az auschwitzi  megemlékezés kapcsán. Beszéltek mindenféléről, egyebek között például megtudtuk, hogy az Auschwitzből hazatérő zsidók miként találták meg a párnacihájukat a monogramjuk alapján és így tovább.

Döbbenten vártam, hogy valamit mégiscsak láthatok majd a helyszínről, de nem. Aztán végre közvetítették a Zsidó Világkongresszus elnökének, Ronald Laudernek a beszédét. 

A beszéd figyelemre méltó volt, de magam inkább néhány túlélő megszólalását hallgattam volna.

Mindent egybevetve: ez a "közvetítési produkció" nemcsak szakmailag lett botrányos, de éppen az elhibázottsága folytán valami olyan kísérteties jelentése lett, amit ki kellene küszöbölni, amit ki kellene beszélni. 

Ám a megemlékezés csakis mint megemlékezés érvényes. Ehelyett értéktelen és jóindulattal is csak közhelyesnek tartható szószátyárkodást adni  --  súlyos hiba.


Ungvári Tamásnak ajánlom Kövér György hatalmas tanulmányát az 1882-83-ban zajlott  tiszaeszlári vérvádról (A tiszaeszlári dráma, Osiris, Budapest, 2011) vagy Ady Endre publicisztikáját az antiszemitizmus tárgykörében a 19. és 20 . század fordulóján vagy például azt, hogy az Országos Antiszemita Pártot Istóczy Győző és társai 1883-ban alapították és még sok minden mást, s akkor talán nem tenne olyan sugallatú kijelentéseket az auschwitzi megemlékezés alkalmából, hogy a magyarázat a "legegyszerűbb", az antiszemitizmus az első világháborút követő társadalmi és közgondolkodási probléma. 

A teljes "közvetítés" megnézhető: ITT

No comments: