Monday, August 25, 2014

Jézus

[Rádióműsor]

Az egykori Nevek ürügyén sorozatból.

A felhasznált szövegek:

Pilinszky János: Introitusz - Blok: Dolor ante lucem - Szentkuthy Miklós: A megszabadított Jeruzsálem - Lukács Evangyéliuma 4/3-12. - Máté Evangyéliuma 15/22-28 - Merezskovszkij: A Messiás - Bulgakov: A Mester és Margarita - Mrożek:Próféták - Flaubert: Három mese/Heródiás -Anatole France: Judea helytartója - Karinthy Frigyes: Barabbás - Pilinszky János: Szabadesés - Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek - Luther jegyzete

A zenék:

Bach: Karácsonyi oratórium; Magnificat; h-moll mise  - Ph. E. Bach: Jézus feltámadása és mennybemenetele - Couperin: Kolostori mise - Beethoven: Krisztus az Olajfák hegyén - Britten: Lacrimae - Byrd: Mise öt hangra - Blacher: A nagy inkvizitor - Haydn: A Megváltó hét szava s keresztfán

Továbbá: effektek, tömegzajok, zenei töredékekből készített montázsok

Meghallgatható: ITT

No comments: