Saturday, August 23, 2014

Galina Usztvolszkaja

Még a kortárs zene ismerői, kedvelői között is alig ismert - legalábbis mifelénk - az orosz Usztvolszkaja, pedig igazán nagy komponista. Igaz, nagyon sok rövid időtartamú műve van, ám a kompozíció időtartama (v.ö. Anton Webern) semmit nem jelent.

Azért jutott eszembe, mert a YouTube-on megtaláltam egy művének koncertfelvételét. Az igazán kedvelt Dies irae-ről van szó. Lemezen szoktam hallgatni ezt a háromrészes kompozíciót. Amit a kitűnő karmester, zongoraművész és  zeneszerző, a holland Reinbert de Leeuw vezetésével
 a Schönberg Ensemble ad elő. 

Az egyes számú kompozíció a Dona nobis pacem, a második az itt idézett Dies irae, a harmadik a Benedictus qui venit.

A koncerten a Dies irae-t Reinbert de Leeuw zongorán adja elő nyolc bőgős és egy ütőhangszeres muzsikus közreműködésével.
A zenemű erőteljessége, nyomatéka, kompakt előadása a nagyszámú hangszerrel és énekessel, óriási apparátussal előadott rekviemek hatására emlékeztet (pl. Verdi!). Más nyelvi világ természetesen, a zene más felfogása és megszólalása, ám a mögöttes tartalomban rokonságot érzek.

Usztvolszkaja kapcsán másutt már sok minden eszembejutott zenei gondolkodásunk és egynémely "zeneértőnk" megnyilvánulásairól. (Lásd: ITT)

Ha nyugodtan átadjuk magunkat némi fáradságnak, figyelemnek, akkor nagyszerű dolgok birtokába kerülhetünk.  

Dies irae:  ITT 

No comments: