Wednesday, May 08, 2013

 Luís Tinoco


A most először lemezre vett művek nemcsak azért érdekesek, mert jó kortárs alkotások, hanem azért is, mert nem bővelkedünk portugál zeneszerzőkben.
Valamennyi kompozíció – s már csak ezért is figyelemre érdemes – a 21. század termése. Vokális művek, szoprán hangra.
A From the Depth of Distance (2008), részint Pessoa szövegek megzenésítése, de érdekes, hogy a szerző egy nagy terjedelmű Walt Whitman poéma részleteit is felhasználta, s ezzel mindjárt magyarázatot találunk a címre.

A Whitman idézet a költő Út Indiába című művének ötödik részéből való:

After the seas are all cross’d, (as they seem
already cross’d)
After the great captains and engineers have
accomplish’d their work,
After the noble inventors—after the scientists,
the chemist, the geologist, ethnologist,
Finally shall come the Poet, worthy that name;
The true Son of God shall come, singing his songs.

Then, not your deeds only, O voyagers, O scientists
and inventors, shall be justified,
All these hearts, as of fretted children, shall be sooth’d,
All affection shall be fully responded to—the secret
shall be told;
All these separations and gaps shall be taken up,
and hook’d and link’d together;
The whole Earth—this cold, impassive, voiceless Earth,
shall be completely justified.
~~~~~~~~~~
Ha majd a tengerek átszelve mind, (s úgy látszik, ez be is következett,)
Ha a nagy kapitányok és a mérnökök megtették már a dolguk,
A jeles feltalálók, a tudósok, a vegyész, a geológus, etnológus után,
Végre a költő is jöhet, aki méltó e névre,
Jöhet az Úr igaz fia, dalait énekelve.

Mert nemcsak a tetteiteket kell, ó, utazók, tudósok, feltalálók igazolni,
Hanem meg kell nyugtatni már e lázas gyermekeket is, Minden vonzódásukra jószívvel felelni kell s meg kell a titkot mondani,
Minden különbséget és szakadékot el kell tüntetni már, át kell
hidalni, összefűzni,
Ezt az egész hideg, közömbös, néma földet tökéletesen igazolni kell.

No comments: