Sunday, May 12, 2013

Komoróczy Géza munkája


A zsidók története Magyarországon
( l. kötet: 1230 oldal; 2. kötet: 1213 oldal)

„Nekem itt zsidónak kell lenni”
Szöveggyűjtemény
(1469 oldal)

Fontos a címek idézése, értelmezése és a terjedelem. Amiről a monumentális munka beszél.

Alapvető ismeret- és tananyag, aktualitása megkerülhetetlen. Nagy hozzájárulás ahhoz, hogy a közgondolkodás kikecmeregjen az elintézetlenségek mocsarából.

"Én zsidó vagyok? Hogyhogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld vagy kék vagy milyen? Éppen olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony isten eszem ágába se volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, mikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenni. Miért? Én magamban, mikor nem gondolok erre, abszolúte nem vagyok zsidó, egy fiú vagyok, a szerelem a hazám, és az istenem a halál! És valaki rám néz, és az tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha ránéznék valakire, akiről tudják, hogy az lopott egyszer! És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat vagy ráfogást vagy elnézést vagy mi az, hogy az embert zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis, rendben van, jól van, zsidó vagyok. Pedig énbennem ez egyáltalában nincs elintézve. Én az egész dologgal nem vagyok tisztában. Nem vagyok ebbe beleegyezve, se belenyugodva, csak ráhagyom, hogy zsidó vagyok, mit csináljak? Engem kérdeznek, mikor rám néznek. Mit feleljek? Én egyszerűen elnevetném magam: de kérlek, hisz ez egy őrült ostobaság, csak nem fogunk ebben az érdekes életben ilyesmivel is foglalkozni? Sokszor úgy voltam vele, mintha az egész csak egy rossz vicc lenne, amit énellenem találtak ki, hogy ilyen butaság miatt is szenvedjek. Egész életemben zsidó legyek! Tessék talán felosztani ezt, mint a katonaságot vagy mint egy közmunkát, mindenki szolgáljon, mondjuk, egy évet, mint zsidó, ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen, azonkívül, hogy ember."

Szép Ernő sorai – a motívumok - többször is felmerülnek az író irásaiban (Lila ákác [1919]; Levél Krúdy Gyulához [1920]; Emberszag [1945]). Három dátum. Huszadik század. És előtte? Talán egy évezred?

Miért?

Válasz nincsen, csak történet.

Lásd még: ITT

No comments: