Wednesday, August 22, 2007

Egy árnyék...
ˇ
Edgar Allan Poe
ˇ
SHADOW - A Parable
Yea! Though I walk through the valley of the Shadow — Psalm of David
Ye who read are still among the living; but I who write shall have long since gone my way into the region of shadows. For indeed strange things shall happen, and secret things be known, and many centuries shall pass away, ere these memorials be seen of men. And, when seen, there will be some to disbelieve, and some to doubt, and yet a few who will find much to ponder upon in the characters here graven with a stylus of iron.
The year has been a year of terror, and of feelings more intense than terror for which there is no name upon the earth. For many prodigies and signs had taken place, and far and wide, over sea and land, the black wings of the Pestilence were spread abroad. To those, nevertheless, cun­ning in the stars, it was not unkown that the heavens wore an aspect of ill; and to me, the Greek Oinos, among others, it was evident that now had arrived the alternation of that seven hundred and ninety-fourth year when, at the entrance of Aries, the planet Jupiter is conjoined with the red ring of the terrible Saturnus. The peculiar spirit of the skies, if I mistake not greatly, made itself manifest, not only in the physical orb of the earth, but in the souls, imaginations, and meditations of mankind.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÁRNY
Parabola (Részlet)
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is... Dávid zsoltára (XXIII)
Ti, akik olvastok, még az élők között éltek: de én, aki írom ezt, már addig rég elköltöztem az árnyak országába. Mert való­ban, különös dolgok fognak történni, s titkok fognak föltárul­ni, és sok század fog elmúlni, mire e jegyzetek emberi szem elé kerülnek. S ha napfényre jutnak, sokan lesznek a hitetlenek, so­kan a kétkedők; mégis lesznek páran, kik sok tűnődnivalót lel­nek e jegyekben, melyeket vas stílusom idevés.
Az év a rémület éve volt, s még a rémületnél is mélyebb érzé­seké, amikre nincs név ezen a földön. Mert sok csodák és jelek történtek, s széltében-hosszában, szárazon s tengeren, a pestis fekete szárnyai borították a látóhatárt. Ám kik a csillagokban olvasnak, azok előtt nem volt ismeretlen, hogy az ég állása bal­jóslatú; s számomra többek közt - ki a görög Oinosz vagyok - nyilvánvalónak látszott, hogy most érkezett meg ama hétszáz-kilencvennegyedik esztendő fordulója, amikor a Jupiter bolygó a Kos-jegybe lépve, együttállásba kerül a rettenetes Szaturnusz vörös gyűrűjével. Az egek különös befolyása, ha nem tévedek szerfölött, nemcsak a földkerekség fizikai változásaiban nyilat­kozott, hanem az emberek lelkében is, képzelődéseikben s tűnő­déseikben.
(Babits Mihály fordítása)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Heiner Goebbels két munkájában is Poe fenti művére támaszkodik. Az egyik egy rádiójáték(Shadow).
~~~~~~~~~~~~~~~
A másik egy színházi darab (Black on White), amelynek a hanganyaga megjelent CD-n, a színházi előadás felvétele csak videokazettán (sajnos már kaphatatlan).

No comments: