Saturday, May 12, 2007Prágai hivatal, 1907.

(Klaus Wagenbach: Kafka Prágája

Atlantisz, 2006)

Kafka munkáját kitűnőnek találták a felettesei, az inté­zetben szerették őt, nem voltak ellenségei. Ám az évek múlásával egyre jobban nyomasztotta a munkások sorsa:
"Mennyire szerények ezek az emberek - kérni jönnek ide. Ahelyett hogy megrohamoznák az intézetet, s mindent ripityára törnének."1
S a hivatal mindinkább egyetlen „rémület" lesz számára, mivel „egy nyomorult aktadarab miatt"2 akadályozza iro­dalmi munkájában.
~~~~~~~~
1 Kafkát idézi Max Brod: Über Franz Kafka, S. Fischer, Frankfurt am Main, 1966, 76. o.
2 Kafka: Naplók, levelek, 30. o.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit érzett meg Kafka? A kép a teljes nyugalmat sugározza. Nincsen biztonsági őr, nincsen leskelődő kamera, nincsen pult, lövésálló üveg a hivatalnok asztala előtt stb. A kép kiegyensúlyozott, a "boldog békeidők" hangulatát idézi föl.

Mit látott Kafka? Mit látott a díszletek mögött?

No comments: