Monday, May 14, 2007


Ouředník, Patrik

Europeana (2. kiadás)A huszadik század rövid története (2006)
Fordította G. Kovács László
Az 1957-ben született, s 1985 óta Párizsban élő cseh író műve a huszadik századi Európa megannyi borzalmának, csodájának, tébolyának, illúziójának, rögeszméjének, reményének és abszurditásának

meghökkentő, számos esetben döbbenetes leltára, amely kíméletlen őszinteséggel és keserű szarkazmussal mutatja meg, mivé lettek és mit eredményeztek a világmegváltó eszmék s az eget ostromló nekibuzdulások. (A Kalligram kiadó jegyzete)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.. a levegőben szál­ló léghajók és repülőgépek szörnyen megrémí­tették a lovakat, az írók és a költők pedig annak a módját keresték, hogyan lehetne ezt a legjob­ban kifejezni, és 1916-ban kitalálták a dadaizmust, mert minden olyan tökkelütöttnek tűnt a szemük­ben. Mindeközben Oroszországban kitalálták a forradalmat. És a katonák kis lapocskát hord­tak a nyakukban vagy a csuklójukon, amelyen a nevük és az ezredük száma volt olvasható, hogy tudni lehessen, ki kicsoda, és hova kell részvét­táviratot küldeni, de ha a robbanás letépte a fejü­ket vagy a karjukat, s a lapocskának nyoma ve­szett, akkor a törzs kijelentette, hogy ismeretlen katonák voltak, s a fővárosok többségében örök­mécsest gyújtottak értük, hogy az emlékük ne merüljön feledésbe, mert a tűz megőrzi a hajdan voltak emlékét. És ha holttestenként 172 centi­méteres átlaghosszúságot veszünk alapul, akkor összesen 2 681 km francia, 1 547 km angol és 3 010 km német esett el, az egész világon elesett katonák pedig 15 058 km-t tettek ki. S 1918-ban az egész világon szétterjedt a nátha, amelyet spa­nyolnak neveztek, és több mint húszmillió ember halálát okozta. A pacifisták és az antimilitaristák később azt mondták, hogy ők is a háború áldoza­tai voltak, mert a katonák és a polgári lakosság is rossz higiéniai viszonyok között élt, az epidemiológusok azonban azt mondták, hogy a nátha több embert ölt meg azokban az országokban, amelyekben nem volt háború, például a csendes­óceáni szigeteken, Indiában vagy az Egyesült Ál­lamokban, az anarchisták pedig azt mondták, hogy jól van ez így, mert a világot már átjárta a rotha­dás, és a pusztulás felé tart...

No comments: