Saturday, March 04, 2017

Lábjegyzet az etnikai homogenitás-hoz

    "a hold ma oly kerek!" 


No comments: