Monday, October 02, 2017

Blöff...
vagy inkább: baki! 


Szerb Antal A világirodalom története című nagyívű munkájában olvashatni:Angliában nem alakultak ki izmusok.  De James Joyce 

(1882-1941) egymagában felér a dadaizmussal és a szürrealiz­mussal és hatása egy időben 

igen jelentékenyvolt.  Legter­mékenyebb   kísérlete  az  ún.  monologue  intérieur:  roppant

terjedelmű regénye,  Ulysses (1922) egy nap története belső monológokban

előadva. A belső monológ technikája az, hogy az író minden válogatás nélkül

lejegyez mindent, ami alak­jának tudatában megfordul, mégpedig úgy, hogy abban a

sor­rendben, abban a laza, logikátlan megfogalmazásban, amint a tudatban

felmerül: a „tudatfolyam" regénye.

Másik kísérlete hasonlít a német expresszionisták és francia szürrealisták egyik

törekvéséhez. Önállósítja a sza­vakat. Nem mondatokat ír, hanem szavakat,

„összefüggés­telen szavakat" a szó szoros értelmében. A szavak önmagukért

beszélnek, sokszor nem is fogalmi tartalmuk, hanem csak hangalakjuk a fontos,

azok az eszmetársítások, amelyeket a szó hangzása kivált. Ez az irányzat

második nagy művében, a közvetlenül halála előtt megjelent Finnegan's

Wake-ben még erősebb. Ez a könyv már jóformán csak összefüggéstelen, sőt

értelmetlen szavakból áll.

Joyce-nak az egész világon igen nagy tekintélye volt, mint sok mindenkinek, akit

senki sem ért meg, de senki sem meri bevallani. Ha valaki intellektuális

körökben megkoc­káztatta kifogásait, lenéző mosolyok fogadták. Most már

meghalt; halottakról vagy jót, vagy semmit. Most már talán sohasem szabad

bevallani, hogy blöff volt az egész.

És aztán meg:
    
     A joyce-i monologue intérieurt nagyon sok író átvette...


Quandoque bonus dormitat Homerus - idézte ilyenkor 

Horatius Ars poetica-ját egykori tanárom.


Mit lehet mondani? Szerb Antal nem értette: mit akart 

voltaképpen Joyce. De ő bevallotta...


John Cage rádiójátékot 


készített a Finneganből.Amikor Klaus Schöning 
1979-ben   egy  interjú 
során Cage-et   Joyce-ról kérdezte, azt tudniillik, hogy kit 
tart a legtöbbre az irodalomban, így válaszolt:  Azt hiszem 
Joyce  az…Mindmáig lenyűgöz Pound, Stein és Joyce. De 
azért leginkább Joyce érdekel… az a világ, amelybe Joyce-
szal beléphetünk, alig ismert a számunkra…Nem 
juthatunk végére, nem tudjuk megérteni, nem tudjuk 
megoldani, nem érezhetjük, hogy befejeztük…szükségünk 
van egy nyelvre, amelyet nem kellene lefordítani.
Mármost mit kezdjünk Ezra Pound, Gertrude Stein 
szövegeinek olvasási módjával? Vagy mondjuk Beckett 
verseivel, szövegeivel?

Amikor Cage rádiójátékot 
(Roaratorio) készített  
Joyce szövegei alapján, a 
rádiós szerkesztő ezzel 
adta vissza: hosszú és 
unalmas. Cage így 
válaszolt: Igen. És mi a 
probléma? -   Később a 
rádiójáték elnyerte a 
legrangosabb rádiós díjat.
A Roaratorio - magyarul Ordítóriumnak mondanám

James Joyce nevére készült, Cage Joyce szavaival írt 

szövege mesostichon, végig benne van Joyce neve.

A befejező néhány szó:

A hangjátékban:


No comments: