Monday, October 24, 2016


Beckett, Keaton és mások...
ˇ

Az úgy volt, hogy 1965-ben Beckett csinált egy filmet. A rövid film az interneten egészében megtekinthető ( ITT). Beckett néma filmet készített a már régen hangos világban. FILM - a címe mindössze ennyi. Főszereplője Buster Keaton az egykori némafilmek zseniális alkotója, a néma korszak egyik legnagyobb színésze - Chaplin elődje.
ˇ
Beckett a szorongásról akart filmet készíteni. Az ember életét, napjait tönkretevő kényszeres szorongásról. Szöveg nélkül. Ki lehetett volna erre a legalkalmasabb, mint a némafilmek zsenije, Buster Keaton, aki ráadásul Beckett barátai közé tartozott.
ˇ
Másutt és máskor a nagy francia zeneszerző, OlivierMessiaen operát komponált Assisi Szent Ferencről. Assisi Szent Ferencről, akinek a hite mindenek felett való volt, akit azonban sem apja, sem barátai, sem az egyház nem értett meg. Aztán - ahogy lenni szokott - szentté avatta. Így sokak szemében a puritán hívő, a mezitlábas szerzetes teljesen másként tűnik föl, mint amilyen volt. Az opera zenéje korszakalkotó, szerzőjének köpenye alól került elő a huszadik század zenéjének és zeneszerzőinek legjava.
ˇ
Megint máskor és megint máshol egy lengyel költő, Zbigniew Herbert verset írt: Breviárium a vers címe. Herbert ezen a címen több verset is írt, számomra mostanában az lett érdekessé, amely ezekkel a szavakkal kezdődik: "Uram, tudom, hogy megszámláltattak napjaim..."
ˇ
Négy halott találkozott nálam...
ˇ
Mi volt még hátra immár? Szerettem volna összehozni azt a közöset, legalábbis számomra közöset, ami ebben a térben és időben egymástól távoleső, s mégis annyira rokon három opuszban számomra föltűnt.  
ˇ
Tehát:
ˇ
Kép ~ Beckett
ˇ
Zene: Messiaen
ˇ
Szöveg: Herbert
ˇ

No comments: