Saturday, July 07, 2007
Több, mint százkét esztendeje, hogy az akkor már huszonnyolcadik évébe lépett Ady Endre - 1905. január 22-én - a Budapesti Napló-ban cikket tett közzé...
Rodin, Pitrou és a szobrok címen...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Rodin, a nagy Rodin faragott egy szobrot, Pitrou, a nagy Pitrou összetörte…
Ordított Pitrou, a nagy Pitrou, mikor a husángjával csapko­dott a szoborra.
- Én is nagy ember vagyok. Hát énnekem miért nem állíta­nak szobrot?
Pitrou, a nagy Pitrou egy megbolondult sofőr. A szobornak a címe: Le Penseur. A Gondolkozó. És Rodin, ez a nagy filozó­fus faragó, fájdalmas gondolatokat szülhet az ő lelkében az emberi bolondságokról.
Íme: így érti meg a világ az apostolokat. Pitrou, a nagy Pit­rou összetöri a Le Penseur-t, mert mégsem járja, hogy minden­kinek csinálnak szobrokat, csak neki nem. És Rodin pedig ép­pen azért faragta a Le Penseur-t, hogy legyen minden embernek szobra, mindenki kapjon monumentumot ebben a monumentumos világban. A Le Penseur azért érkezett, hogy összetörje az ósdi faragott figurákat, melyek nem méltók a néhai nagyok­hoz, kiket ábrázolnak, s melyek eléktelenítik Európa metropo­liszainak tereit, útjait. A Le Penseur egy szoborellenes szobor. Hadüzenet a monumentum-mániának. És jön Pitrou, a nagy Pit­rou: összetöri..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pitrou végülis azzal állított szobrot magának, hogy tönkretette a szobrot...
"A szobrot azért meg fogják csinálni" - írta Ady...
Reménykedhetünk? Az azóta eltelt százkét esztendő történelme, példái eléggé megnyugtatók?
A mai Pitrou-kat megfékezheti valaki? Vagy az lenne a normálisnak tartott ember örök feladata, hogy a Pitrou-k pusztításait helyrehozza?...

No comments: